Cărțile Bibliei

Iosua

Iosua, un mare Judecator.

Mai multe detalii

Judecători

Judecatorii de dupa zilele lui Moise.

Mai multe detalii

Rut

Cartea Rut o carte care îşi are locul între cărţile canonice ale Bilbiei

Mai multe detalii

1Samuel

Cartea ce poartă numele acestui profet-judecător cuprinde o perioadă de răscruce în organizarea naţiunii lui Israel, prin apusul epocii judecătorilor şi debutul celei a împăraţilor umani. Primele treisprezece capitole prezintă modul în care a ajuns să slujească Samuel pe Iehova încă din fragedă tinereţe, zelul şi curăţia de inimă manifestată în serviciul Domnului. Ulterior este prezentată întreaga domnie a lui Saul, pierderea aprobării lui Iehova, ungerea dreptului David, prigonirea sa neîncetată de către cel pe care puseră stăpânire demonii şi sfârşitul primului împărat al lui Israel.

Mai multe detalii

2Samuel

Cele douăzeci şi patru de capitole din „2 Samuel”, reiau prezentarea istoriei lui Israel, de la moartea împăratului Saul şi până aproape de sfârşitul celor patruzeci de ani de domnie a lui David. Este o istorie care conţine multe războaie şi evenimente sângeroase, completată cu prezentarea dificultăţilor familiale, slăbiciunilor umane şi a păcatelor lui David împotriva Domnului. Însă, domnia lui David a fost o perioadă de victorii glorioase împotriva duşmanilor, închinători la demoni. S-a reuşit cucerirea întregii ţari a Canaanului, marginile teocraţiei tipice au fost extinse până la limitele hotărâte de Iehova Dumnezeu.

Mai multe detalii

1Împăraţi

Continuând relatarea întreruptă la sfâştitul cărţii 2Samuel, 1Împaraţi acoperă cei 431 de ani cuprinşi între domnia lui Solomon până la sfârşitul zilelor lui Ioiachin. Cartea debutează prezentând intenţia lui Adonia, fiul lui David, de a uzurpa tronul, cât şi prompta acţiune de împedicare a acestui complot întreprinsă de bătrânul rege David. Istoria continuă apoi, dezvăluind prosperitatea Israelului sub înţeleapta şi credincioasa conducere a regelui Solomon. Însă, dupa o domnie de patruzeci de ani, Solomon moare în dizgraţia lui IEHOVA. În acest moment, Israelul se divizează în două: regatul Israelului şi regatul lui Iuda. Apoi, la tronul regatului lui Iuda se perindă cinci împăraţi, dintre care doar doi au fost cedincioşi. În același timp, din cei nouă împraţi care au ocupat tronul Israelului, nici unul nu a rămas credincios. Deasemenea această carte prezintă şi activitatea profetului Ilie, iar ultimul capitol relatează moartea împăratului Ahab al Israelului.

Mai multe detalii

2Împăraţi

Evenimentele din următorii 306 ani ce au rămas după încheierea cărţii 1Împăraţi, sunt relatate în cartea care îi urmează, 2Împărati. Istoria continuă să prezinte în paralel cele două împărărţii şi conducătorii care au urmat atât la tronul Israelului, cât şi la tronul regatului lui Iuda. Adiacent este prezentată activitatea profetului Ilie. În momentul în care acesta dispare din cadru, locul lui este preluat de profetul Elisei, care primește spiritul sfânt. Mai târziu, este relatată şi acţiunea profetului Isaia. Apoi istorisirea se încheie prezentând ultimele evenimente ale memorabilului an 607 î.Cr.

Mai multe detalii

1Cronici

Cuprinzând o perioadă de treizeci şi şapte de secole, de la Adam până la generaţiile de după Zorobabel, 1Cronici prezintă faptele domniei lui David. Este relatată ungerea sa, războaiele şi victoriile date de către IEHOVA, greşelile şi căinţele sale, şi apoi ungerea fiului său Solomon ca succesor al tronului. Cartea se încheie cu rugăciunea lui David către IEHOVA, pentru popor şi pentru Solomon cu privire la ascultarea şi continuarea activităţii cu supunere faţă de Dumnezeu.

Mai multe detalii

2 Cronici

Cele 36 de capitole ale cărţii 2Cronici refac firul domniilor împăraţilor Israeului, facând foarte puţine referiri la regatul lui Iuda. Astfel, este cuprinsă perioada dintre domnia lui Solomn şi cea a lui Zedechia, domnie a cărei sfârşit a marcat începerea celor 70 de ani de pustiire. Demnă de remarcat este domnia credinciosului Iosafat, care a ales să lupte împotriva demonismului prin cunoştinţă, dezvăluid poporului, prin campanii educaţionale, legea şi poruncile lui IEHOVA; apoi domnia lui Ezechia, în timpul căruia a avut loc miraculoasa înfrângere al lui Sanherib. Cartea se încheie cu proclamarea decretului de eliberare dat de Cir, împăratul Persiei, sărind peste cei 70 de ani de pustiire.

Mai multe detalii

Ezra

Oare cei 70 de ani de pustiire vor avea un sfârşit, aşa cum fusese prezis? Oare nu a uitat IEHOVA de poporul dus în captivitate? Sosise oare timpul fixat al eliberării? Răspunsul îl vom găsi studiind cartea „Ezra”, unde putem observa minunata îngrijire a Atotputernicului Dumnezeu pentru poporul Său. Întoarcerea la Ierusalim, începerea construcţiei cetăţii şi a templului, oprirea datorată presiunii duşmanilor, reluarea şi apoi încheierea ei sunt relatate în această carte în mod exact.

Mai multe detalii
Folosim fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experienţă mai bună online și pentru a îmbunătăți acest site. Continuând să utilizați acest site, vă dați consimțământul asupra utilizării cookie-urilor.
Află mai multe detalii despre cookie-uri în sectiunea Politica de Cookies, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.