Misiunea Noastră

Care este scopul acestui site și misiunea noastră?

Într-o lume în care veridicitatea cuvîntului lui Dumnezeu este pusă din ce în ce mai mult la îndoială, într-o lume în care omului i se prezintă spre a alege fie dogme religioase puţin cosmetizate, care rămîn totuşi departe de adevărul Biblic, fie teoria ateistă a evoluţiei, scopul acestui site este de a promova adevărul lui Dumnezeu. Adevărul Său este simplu şi uşor de înţeles pentru omul sincer, fără o prejudecată religioasă, care dorește să se apropie de Dumnezeu.

Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului, şi nu locuieşte în temple făcute de mâni. El nu este slujit de mâni omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremi şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu, şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. - Faptele Apostolilor 17:24-27.

Spre a veni în ajutorul acelora care caută Adevărul lui Dumnezeu, acest site va oferi materiale cu tematică biblică, pentru o mai bună înțelegere a scopurilor lui Dumnezeu cu privire la această planetă și cu privire la om. De asemenea scopul acestui site este un îndemn să luptăm pentru "credinţa dată sfinţilor odată pentru todeauna", nu cu arme fireşti ci cu armătura lui Dumnezeu, Cuvântul Său. Armătura pe care Dumnezeu o oferă oamenilor care se apropie de el, are ca scop echiparea potrivită în lupta care se dă cu spiritele întunericului pentru a putea rămîne credincioşi în probele arzătoare aduse de satan şi îngerii lui asupra noastră.

Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. - Efeseni 6:11-13

Mesajul acestui site este vestirea Împărăției lui Iehova Dumnezeu, asemeni mesajului pe care Isus Cristos, fiul lui Dumnezeu, l-a propovăduit când a fost pe pământ. Despre faptul că această vestire a Împărăţiei lui Dumnezeu va fi o lucrare ce se va extinde, ca mărturie pentru toate națiunile pământului înainte de sfîrşitul acestei lumi vechi, a fost prezis de Isus:

Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. - Matei 24:14

Deoarece propovăduirea Împărăţiei lui Dumnezeu nu este o lucrare de natură umană şi nici nu a fost începută prin îndemnul unui oarecare om, atitudinea pe care o vor lua oamenii faţă de acest mesaj reprezintă o alegere între a asculta sau nu de Dumnezeu, acela care l-a trimis pe Isus să mărturisească acest mesaj oamenilor.

Eu nu pot face nimic de la Mine însumi: judec după cum aud; şi judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis. - Ioan 5:30

Deoarece dorim să fim adevăraţi creştini, întrucât privim spre căpetenia noastră Isus Christos, vom mărturisi despre această Împărăţie atât timp cât vom putea, pentru ca oamenii să cunoască și să înțeleagă care este singura speranţă pusă înaintea lor de către Dumnezeu prin Regele Său, Isus Christos. Această Împărăţie nu va veni într-o lume a spiritelor sau în interiorul omului, ci va fi una reală asemănătoare începutului perfect pe care l-a dat Dumnezeu rasei umane în Eden.

Are importanţă atitudinea noastră faţă de mărturia Cuvântului Său? Să ascultăm cuvintele lui Isus:
Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine, să nu rămînă în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec; căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Căci Eu n-am vorbit dela Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc. Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veșnică. De aceea lucrurile, pe care le spun, le spun aşa cum Mi le-a spus Tatăl. - Ioan 12:46-50
Folosim fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experienţă mai bună online și pentru a îmbunătăți acest site. Continuând să utilizați acest site, vă dați consimțământul asupra utilizării cookie-urilor.
Află mai multe detalii despre cookie-uri în sectiunea Politica de Cookies, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.