Întrebări Frecvente

Mai este necesar (obligatoriu) sa se dea a zecea parte conform V.T.

Oricât aţi căuta, nu veţi găsi pe Isus recomandând sau sfătuind darea zeciuielii pentru urmaşii Lui. Când Isus şi-a trimis apostolii şi discipolii să facă lucrare misionară din casă în casă, El n-a făcut îngrijiri pentru susţinerea lor prin zeciuială (Mat. 10:1-42; 28:19,20; Luca 9:1-10; 10:1-17; Fap. 1:8). Prin urmare, ei trebuie să consacre serviciului lui Dumnezeu nu a zecea parte, ci tot ce posedă, pentru ajutorul şi mângâierea străinilor cu bunăvoinţă din mijlocul lor – Mat. 22:36-40. Amintiţi-vă cum a lăudat Isus pe văduva săracă ce a dat doi bănuţi, nu doar a zecea parte, ci „tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese să trăiască” (Mar. 12:41-44). Sunt mulţi care, după ce dau a zecea parte din bogăţia lor, o duc bine în fiecare zi, îşi împlinesc toate poftele şi trăiesc făcând cheltuieli excesive. Cum ar putea împlini ei legea lui Cristos? În loc să fie asemenea lui Cristos, ei sunt ca fariseii. Fariseii erau atât de exigenţi în darea zeciuielii din cele mai mici seminţe (de mentă, mărar, chimen); dar ce egoiste şi cât de departe erau inimile lor de Domnul! (Mat. 15:6-9; 23:23,24). Prin urmare, creștinii să gândească nu din punctul de vedere al zeciuielii, ci în sentimentul dăruirii totale, şi astfel să câştige intrare în locuinţele veşnice prin adevăraţii lor Prieteni, Iehova Dumnezeu şi Fiul Său Isus Cristos – Luca 16:9.

Care este menirea omului pe pământ?

Ca să înţelegem menirea sau misiunea omului pe acest pământ, trebuie să înţelegem scopul Creatorului nostru. Numele Dumnezeului Atotputernic, Iehova, implică scopul Său cu privire la creaturile Sale. Astăzi, marele Său Scop este justificarea numelui Său înaintea tuturor creaturilor, şi susţinerea marii chestiuni de discuţie din Univers. Ezechiel 36:22,23 Justificarea marelui Său Nume va fi făcută în Armaghedon, iar prin întemeierea Împaratiei Sale Iehova îşi va realiza scopul de la începutul creţiunii: acela de a popula pământul cu o rasă de oameni perfecţi care sa dea ascultare de cuvântul Său într-o perfectă stare de pace, iubire şi armonie. Acum ne întrebăm: care este scopul omului în acest aranjament? Pe scurt, când omul (Adam) a fost creeat, el a fost însărcinat cu o singură poruncă - Genesa 2:17. Această poruncă implica ascultare. După cum ştim, omul s-a dovedit neascultător şi a nesocotit porunca Creatorului Său. Cu toate aceastea planul lui Dumnezeu trebuia să contiune. Astfel El a permis lui Satan Diavolul să-şi desfăşoare activitatea, pentru ca la timpul potrivit Iehova să dovedească tuturor creturilor Sale cine este Cel Prea Înalt. Pentru o restatornicire a omului, Iehova, prin fiul Său a adus o cale de împăcare cu Dumnezeu şi de recâştigare a vieţii. Ioan 3:16,17 Astăzi, toţi oamenii ar trebui să trăiască pentru a face voia lui Iehova Dumnezeu, iar aceasta este de a urma pe Fiul Său, Isus Cristos. Isus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Ioan 14:6 Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. 1 Petru 2:21 Asemeni lui Isus Cristos, să călcăm şi noi pe urmele Sale, dând ascultare de cuvântul Tatălui Său, Iehova. Am facut cunoscut Numele Tau oamenilor, pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuvântul Tău. Le-am dat Cuvântul Tau … Sfinteste-i prin adevarul Tau: Cuvântul Tau este adevarul. Ioan 17:6,14,17 Deci scopul vieţii omului este acela de a da ascultare de cuvântul lui Iehova Dumnezeu, a lăuda şi preamări Numele Său pentru veşnicie, aşa cum Fiul Său ne-a oferit cel mai bun exemplu. Exodul 15:2 Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda; El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări.

Când a fost născut Adam?

Daniel 12:3,4 Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci. Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte. Iehova Dumnezeu nu a lăsat omul în necunoştiinţă, iar prin cuvantul Său ne-a facut de cunoscut orice lucru, chiar şi acele lucruri referitoare la "Socotirea Timpurilor". Timpul de la creearea lui Adam până la potop a fost de 1656 ani (Genesa 5:3-29, 7:6) De la începutul pototpului până la încheierea legământului cu Avraam in ţara Canaanului au trecut 427 ani (Genesa 11:10-32, Genesa 12:1-7) De la legământul Avraamic până la ieşirea din Egipt au trecut 430 ani (Exod 12:40-43, Galateni 3:17) De la ieşirea din Egipt până la construirea Tempului au trecut 480 de ani (1 Regi 6:1,2) De la începutul zidirii Tempului până la sfârşitul anului 1 î.d.Cr. au trecut 1035 ani (2 Cronici cap. 12 - 36) În concluzie: De la creearea lui Adam la sfârşitul anului 1 î.d.Cr. au trecut 4028 ani De la începutul anului 1 d.Cr. până în 2008 d.Cr. au trecut 2008 ani În consecinţă, Adam a fost creeat în urma cu 6036 de ani.

Adam a fost alb sau negru?

Nu culoarea pielii unui om este importantă inaintea lui Iehova Dumnezeu. Ci a căuta înainte de toate pe Dumnezeu şi adevărul Său. Fapte 17:26,27 El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu, şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Că sunt oameni cu piele albă, neagră sau roşie, cu totii sunt egali inaintea lui Dumnezeu. 1 Samuel 16:7 Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă. Rasismul şi alte prejudecăţi faţă de oamenii de altă culoare decât albă, au fost introduse de către satan diavolul pentru a introduce ura şi vrajba între oameni. Iehova Dumnezeu este plin de bunătate şi îndurare: Psalmi 117:2 Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi, şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Iehova!

Ce înseamnă "Dumnezeu" din punct de vedere literar?

Cuvântul “Dumnezeu” provine din traducerea ebraică a cuvântului “Eloah”, cuvânt derivat din substantivul ebraic “El”, care la rândul său se trage din verbul ebraic “ool” ce înseamnă “a fi puternic”, “a fi tare”. Deci, cuvântul Dumnezeu, din punct de vedere literar, înseamnă "Puternic".

Există mai mulţi Dumnezei?

Biblia ne dovedeşte că DA: "Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor. Eu am zis: "Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt." Însă veţi muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare."" Psalmi 82:1,6,7 "Căci chiar dacă ar fi aşa numiţi "dumnezei", fie în cer, fie pe pământ, totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile şi prin El şi noi." 1Corinteni 8:5,6

Care este Dumnezeul Cel Atotputernic?

Doar un singur Dumnezeu este “Cel Atotputernic” şi anume acela care a creeat cerurile, pamântul şi toată suflarea care le locuieşte, al cărui nume este IEHOVA. "Ca să ştie că numai Tu, al cărui Nume este Iehova, Tu eşti Cel Preaînalt pe tot pământul;" Psalmi 83:18 "Căci Iehova este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai presus de toţi dumnezeii. El ţine în mână adâncimile pământului, şi vârfurile munţilor sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o, şi mâinile Lui au întocmi uscatul: veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea lui Iehova, Făcătorului nostru!" Psalmi 95:3-6 "Căci Tu, Iehova, Tu eşti Cel Preaînalt peste tot pământul, Tu eşti prea înălţat mai presus de toţi dumnezeii." Psalmi 97:9 "Cu cine Mă veţi pune alături, ca să Mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi asemăna, şi mă veţi potrivi? "Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este nici unul ca Mine." Isaia 46:5,9

De ce Îl numim pe Dumnezeul Cel Atotputernic, Iehova?

Îl numim Iehova, pentru că El şi-a dat acest nume prin care să fie cunoscut de către oricine, pentru a I se putea aduce laudă şi pentru a fi preamărit. Şi-a dat acest nume, deoarece are o mare Însemnatate. În scripturile ebraice numele său apare scris de 8623 de ori. Să vedem ce spune Biblia: "Moise a zis lui Dumnezeu: "Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel, şi le voi spune: "Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi"; şi mă vor întreba: "Care este Numele Lui?" ce le voi răspunde?" Dumnezeu a zis lui Moise: "Eu sunt Cel ce sunt." Şi a adăugat: "Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: "Cel ce se numeşte "Eu sunt", m-a trimis la voi." Dumnezeu a mai zis lui Moise: "Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: "Iehova, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam."" Exodul 3:13-15 "Dumnezeu a mai vorbit lui Moise, şi i-a zis: "Eu sunt Iehova."" Exodul 6:2 "Eu sunt Iehova, acesta este Numele Meu; şi slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor." Isaia 42:8

Care este însemnătatea numelui său, Iehova?

Numele său este scris în ebraică prin intermediul celor 4 consoane: YHWH (Yod He Waw He). În traducere literară acesta înseamnă “El face sa fie”, dar mai exact, prin scopul său arătat lui Moise şi prin legământul făcut cu el şi cu înaintaşii lui, numele său Iehova înseamana “Cel ce are un scop” (cu creaturile sale).

Cum a fost creeat omul şi ce înseamnă "Suflet Viu"?

Biblia arată că omul a fost creeat din ţarâna pământului, apoi el a fost înzestrat cu viaţă prin “suflarea” de la Iehova Dumnezeu. "Iehova Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu." Genesa 2:7 Omul nu a posedat nemurirea; după ce a fost creeat Iehova Dumnezeu nu i-a amintit nimic omului despre o viaţă în cer sau iad. Omul nu avea nevoie de a trăi în cer pentru a se bucura. Pământul, astfel creeat pentru om era o binecuvântare şi o bucurie; locul unde a fost aşezat se numea “Eden” = “placere”. "Apoi Iehova Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise." Genesa 2:8 Dumnezeu a creeat pe Adam să trăiască veşnic atâta timp cât ar fi respectat singura poruncă ce i-a fost dată. "Iehova Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: "Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit."" Genesa 2:16,17 Prin “Suflet Viu” înţelegem orice creatură vie, care posedă viaţă. Adam, primul om a fost creeat ca un “suflet viu” (în ebraica “Nepesh Chayyah”) la fel ca şi toate celelalte animale sunt şi ele la rândul lor “suflete vii”. "Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului, şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde." Şi aşa a fost." Genesa 1:30

Pentru ce moare omul?

Întâiului om, Dumnezeu, i-a dat o singura poruncă pentru a fi respectată: "Iehova Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: "Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit."" Genesa 2:16,17 Cu toţii ştim că Eva, amăgită de către şarpe (care s-a dovedit mai apoi a fi Satan Diavolul), cât şi Adam, au călcat această poruncă. Deci, omul, conform Legii Divine, a devenit muritor în momentul în care a încălcat marea poruncă a Creatorului, astfel toţi urmaşii lui au fost condamnaţi la moarte după o judecată corectă . "De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit..." Romani 5:12

Posedă omul un suflet deosebit şi separat de corp?

Biblia nu susţine acest lucru. Ea ne arată într-un mod foarte simplu că omul, când a fost creeat, nu a posedat un alt suflet, ci doar “suflarea de viaţă” de la Iehova Dumnezeu. Omul a fost creeat astfel ca un “suflet viu”, din ţărâna pământului. Omul însuşi este un "suflet viu", conform versetelor Biblice. "Iehova Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu." Genesa 2:7 "De aceea este scris: "Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu." Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă. Omul dintâi este din pământ, pământesc; omul al doilea este din cer." 1Corinteni 15:45,47

Este adevărat că trupul moare, iar sufletul continuă să traiască?

NU. Aceasta a fost prima minciună a Diavolului pentru a întoarce pe om de la închinarea curată la Iehova Dumnezeu. Biblia, cuvantul lui Dumnzeu ne dovedeşte clar ce se întamplă cu sufletul care păcătuieşte. "Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, şi tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, şi răutatea celui rău va fi peste el." Ezechiel 18:4,20 "Este vreun om care să poată trăi şi să nu vadă moartea, care să poată să-şi scape sufletul din locuinţa morţilor?" Psalmi 89:48 "Sufletul viu", adică omul, atâta timp cât respiră şi trăieşte este în stare conştientă. În momentul în care el moare, nu mai are nimic, el nu mai posedă nici conştiinţă şi nici orice alt lucru, fapt sau fenomen. "Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic, şi nu mai au nici o răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită. Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!" Ecleziastul 9:5,10 "Nu morţii laudă pe Iehova, şi nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii" Psalmi 115:17 "Suflarea lor trece, se întorc în pământ, şi în aceeaşi zi le pier şi planurile lor." Psalmi 146:4

Soarta omului este diferită de cea a animalelor?

Biblia ne arată că atât soarta omului, cât şi cea a animalelor este una şi aceeaşi: moartea. "Căci soarta omului şi a dobitocului este aceeaşi; aceeaşi soartă au amândoi; cum moare unul, aşa moare şi celălalt, toţi au aceeaşi suflare, şi omul nu întrece cu nimic pe dobitoc; căci totul este deşertăciune. Toate merg la un loc; toate au fost făcute din ţărână, şi toate se întorc în ţărână. Cine ştie dacă suflarea omului se suie în sus, şi dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos în pământ?" Ecleziastul 3:19-21 "Dar omul pus în cinste nu dăinuieşte, ci este ca dobitoacele care se taie. Sunt duşi ca o turmă în locuinţa morţilor, îi paşte moartea, şi în curând oamenii fără prihană îi calcă în picioare: li se duce frumuseţea, şi locuinţa morţilor le este locaşul." Psalmi 49:12,14 Prin neascultare, Adam a păcătuit în faţa lui Iehova Dumnezeu, astfel el şi întreaga rasă umană au fost condamnaţi la moarte. "În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti, şi în ţărână te vei întoarce." Genesa 3:19

Va veni împărăţia Lui Dumnezeu, precum în cer aşa şi pe pământ?

Au trecut aproape două mii de ani de când Isus Cristos a sfătuit pe urmaşii Săi, să se roage la Iehova Dumnezeu pentru venirea Împărăţiei Sale, care a fost suspendată în urma neascultării din gradina Edenului. De atunci milioane de oameni au rostit şi rostesc cuvintele următoare: “Tatăl nostru care eşti în ceruri, Sfinţească-se Numele Tău,vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ…”. Adeseori se aud următoarele cuvinte: Ce va aduce această Împărăţie? De fapt de ce merită să ne rugăm zilnic după venirea ei? În loc de boli – sănătate veşnică; În loc de războaie – pace veşnică; În loc de moarte – viaţă veşnică Toate acestea sunt promise de către Dumnezeul Viu şi Adevărat, Iehova , prin profeţii Săi inspiraţi: “Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor; atunci şchiopul va sări ca un cerb, şi limba mutului va cânta de bucurie...” Isaia 35:5,6 ”Nici un locuitor nu zice: sunt bolnav!”   Isaia 33:24 “Vor zidi case  şi le vor  locui, vor vor sădi vii şi le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii ca altul să le manânce rodul…Nu vor muncii degeaba... lupul şi mielul vor paşte împreună, leul va mânca paie ca boul...” Isaia 65:21-25. „…Din săbiile lor işi vor făuri fiare de plug şi din suliţele lor cosoare ; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa să facă război; ci fiecare va locui sub viţa şi sub smochinul lui, şi nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura Domnului oştirilor a vorbit.” Mica 4:3-4, Isaia 2:4. Împărăţia lui Dumnezeu va reînoi totul! Vezi şi Isaia 65:17; Matei 5:5; Ioan 3:16; Apocalipsa 21:4; 1Corinteni 15:26;  Isaia 34:16; Isaia 46:11

Unde i-a fost dat omului să trăiască?

Omul fiind creeat din ţărâna pământului, este parte a acestui pământ, iar viaţa lui este legată de pământ, nu de cerurile spirituale. "Cerurile sunt ale lui Iehova, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor." Psalmi 115:16 Iehova Dumnezeu a creeat Pământul pentru om, pentru a fi locuit de către el, nu pentru a fi dus în cer după ce moare. "Eu am făcut pământul, şi am făcut pe om pe el; Eu cu mâinile Mele am întins cerurile, şi am aşezat toată oştirea lor. Căci aşa vorbeşte Iehova, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: Eu sunt Iehova, şi nu este altul!" Isaia 45:12,18 Prin Mandatul Divin dat omului de către Iehova Dumnezeu se deduce foarte limpede că omul a fost creeat pentru a trăi pe acest pământ. "Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: "Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ."" Genesa 1:28

Se poate pierde mîntuirea?

Mântuirea se poate obţine prin recunoaşterea jertfei de răscumpărare a Domnului nostru Isus Cristos, jertfă, care trebuie respectată la justa ei valoare; apoi persoana, care doreşte mântuirea, trebuie să recunoască faptul că este un păcătos, că are nevoie de pocăinţă; trebuie să facă un legământ cu Iehova Dumnezeu, prin Fiul Său Isus Cristos, recunoscând, totodată, că are nevoie de Spiritul Sfânt, al Lui Iehova Dumnezeu, care să-i călăuzească viata, din acest moment, până la sfârşitul vieţii lui, pentru a putea rămâne în ascultare de legile drepte ale Lui Dumnezeu. "Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate, ci doar o aşteptare înfricoşată a unui foc, care va mistui pe cei răzvrătiţi. Cine a călcat Legea lui Moise, este omorât, fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul Lui Dumnzeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului? Căci ştim cine este Cel ce a zis:" A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!" Şi în alta parte: "Domnul va judeca pe poporul Său". Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului Celui viu!" Evrei 10:26-31. Sigur, avem toţi, şanse de mântuire, prin Isus Cristos, dar numai aceia care vor fi atenţi la calea lor de acţiune şi se vor conforma adevarului, vor ajunge la ea. Apocalipsa 2:10

Ar putea omul, fizic, să trăiască în cer?

În nici un caz. Viaţa omului, prin intermediu trupului său de carne, este legată de acest pământ. "Omul dintâi este din pământ, pământesc; omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti; cum este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti. Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu; şi că, putrezirea nu poate moşteni neputrezirea." 1Corinteni 15:47,48,50

De unde vin visurile şi vedeniile?

Unele visuri sau vedenii vin de la Dumnezeu şi au, în general, caracter profetic; altele vin de la Satan, iar altele vin din mulţimea gândurilor şi a grijilor. Visuri sau vedenii de la Dumnezeu „Dumnezeu vorbeşte, însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbeşte prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc, când dorm în patul lor.” Iov 33:14-15 Vezi şi Numeri 12:6; Matei 2:12; 2Corinteni 12:1- 5 Visuri sau vedenii care vin de la Satan „Căci terafimii vorbesc nimicuri, ghicitorii, prorocesc minciuni, visurile mint şi mângâie cu deşertăciuni. De aceea, ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociţi, pentru că n-au păstor.” Zaharia 10:2; Vezi şi Deuteronomul 13:1-5; Iov 4:12-21; Ieremia 23:25-32 Vise care vin din mulţimea gândurilor şi a grijilor „Căci, dacă visurile se nasc din mulţimea grijilor, prostia nebunului se cunoaşte din mulţimea cuvintelor.” Eclesiastul 5:3 Visele şi vedeniile profetice, de inspiraţie divină, au fost cuprinse în Sfânta Scriptură; ele au aparţinut timpului profeţilor şi apostolilor şi au împlinire în timpul sfârşitului.

Au existat credincioşi care au mers în cer înainte de venirea lui Isus?

NU. Biblia arată foarte clar că sigurul care s-a coborât din cer a fost fiul lui Iehova Dumnezeu, Isus Hristos. "Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a pogorât din cer, adică Fiul omului, care este în cer." Ioan 3:13 Tot Biblia spune că mormântul lui David se află printre noi. Biblia nu dovedeşte în nici un chip că David ar fi în cer sau într-un alt loc, ci în pământ. "Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat; şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi." Faptele Apostolilor 2:29 Despre Daniel Biblia nu spune că s-a suit în cer la moartea sa. "Iar tu, du-te, până va veni sfârşitul; tu te vei odihni, şi te vei scula iarăşi... odată în partea ta de moştenire, la sfârşitul zilelor." Daniel 12:13 De altfel chiar Isus aminteşte despre Ioan Botezatorul că nu va merge niciodată în cer (Matei 11:11). "Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el." Matei 11:11

Folosim fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experienţă mai bună online și pentru a îmbunătăți acest site. Continuând să utilizați acest site, vă dați consimțământul asupra utilizării cookie-urilor.
Află mai multe detalii despre cookie-uri în sectiunea Politica de Cookies, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.