GUVERNUL IDEAL

A fost scopul lui Iehova încă de la începutul creației ca omul să aibă pe pământ o guvernare ideală. Timp de secole, Creatorul, Dumnezeu, Și-a desfășurat scopul spre această țintă. Biblia și dovezile exterioare din evenimentele mondiale sunt cumulative că un punct culminant în pașii progresivi ai marelui Său scop este acum aproape. Binecuvântat este omul care poate acum să vadă și să aprecieze acest fapt și care poate intra pe deplin în spiritul acestui aranjament divin.
Un lucru ideal este ceea ce este perfect, excelent; prin urmare, foarte de dorit. Un guvern ideal este un guvern excelent și perfect. Pentru că un astfel de guvern pare imposibil pentru om după o lungă experiență, el spune: „Un guvern ideal există și poate exista doar în imaginația oamenilor. El este de neatins și, prin urmare, imposibil”. La Dumnezeul Atotputernic nu este imposibil; pentru că, la timpul Său fixat, o astfel de guvernare între oameni este absolut sigură. O credință statornică în faptul că această concluzie este corectă, împreună cu susținerea acestei credințe prin iubirea perfectă de Dumnezeu, fac din creștin o putere în mâna lui Iehova Dumnezeu. Atunci când creștinul, sub supravegherea Domnului, își exercită această putere dată de Dumnezeu, el trăiește aproape la înălțimea privilegiilor sale.
Viitoarea guvernare ideală și atitudinea noastră față de ea reprezintă marea chestiune de discuție. „Chestiunea de discuție” înseamnă problema vitală care trebuie rezolvată. Înseamnă punctul care trebuie decis. Problema de rezolvat sau punctul care trebuie decis, chestiunea supremă care se află în fața minții oamenilor, este: Împărăția lui Satan versus Guvernul Teocratic al lui Iehova sub Cristos. Oare va continua Satan să fie „dumnezeul acestei lumi” și să domnească opresiv? Sau a venit timpul ca marele Dumnezeu din ceruri să instaleze un guvern ideal pe pământ? Aceasta este marea chestiune de discuție în campania care se desfășoară acum. Fiecare creatură devotată lui Dumnezeu sau cu bunăvoință față de Dumnezeu să stabilească acest lucru în mintea sa acum. Nu există cale de mijloc în această campanie. Nu există compromis. O astfel de creatură trebuie să treacă fără rezerve de partea lui Iehova și a guvernului Său teocratic sub Cristos sau să piardă ce are. Niciun creștin adevărat nu poate fi pasiv în această campanie. El trebuie să fie activ în măsura în care i se oferă oportunități. El trebuie să fie ori rece, ori fierbinte. A fi călduț nu va fi de ajuns. (Vezi Apocalipsa 3:16.) Cu cât mai repede se fixează acest fapt în mod temeinic în minte și în inimă, cu atât mai bine pentru creatură.
Zel înseamnă a fi fierbinte. Este derivat din cuvântul grecesc care înseamnă „a fierbe”. Înseamnă ardoare pentru o cauză, o fervoare și un devotament entuziast față de acea cauză. Zelul specific casei Domnului, la care se face referire la Psalmul 69:9, Ioan 2:17 și Romani 15:3, este fierberea, fervoarea și devotamentul entuziast pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru guvernarea Sa ideală asupra omului. Acum este momentul în care este necesar zelul pentru Împărăție sau Teocrație. Înseamnă că cineva se va implica activ în campanie pe măsură ce i se oferă ocazia.
Ce pot face, deci, te întrebi? La Matei 24:14, Isus răspunde: Spune vestea bună despre Împărăție oamenilor din toate națiunile, ca mărturie, înainte de a veni sfârșitul. Spune-o acum! Spune-o prin cuvânt. Proclam-o oamenilor pe măsură ce ai ocazia. Anunț-o prin intermediul paginilor tipărite, punând în mâinile oamenilor cărți și altă literatură care conține mesajul despre Teocrație. Domnul a pus la dispoziție tipografii și alte utilaje pentru tipărirea și fabricarea cărților în diferite limbi și oferă ocazia tuturor celor devotați să intre activ în campanie de partea marelui Teocrat. El a oferit calea ca unii să fie vestitori cu timp integral ca pionieri și ca alții să fie vestitori ca membri ai grupelor organizate ale martorilor lui Iehova. El a pus la dispoziție mașini de sonorizare și aparate de reproducere a sunetului, fonografe portabile, cu discursuri înregistrate, și a prevăzut transmiterea mesajului în acest mod. El a deschis o cale pentru ca toți cei care sunt de partea Lui să facă ceva în această campanie. Prin urmare, nu există nici un motiv sau scuză justă pentru oricine care Îl iubește cu adevărat pe Domnul să rămână tăcut acum. Amintește-ți de miile de oameni care au mers cu Ghedeon la război și care, la testul apei, s-au plecat, îngropându-și fața în pârâu ca să bea, și au fost respinși. Nu fi de acest fel, ci fii dintre cei care, asemenea celor 300 de aprobați, au luat apa în mâini și au lipăit-o ca un câine, în timp ce urmăreau cu atenție ocaziile de a-L glorifica pe Rege.
Să nu uităm că suntem acum angajați în cea mai mare campanie din toate timpurile. Să ne achităm așa cum se cuvine adevăraților reprezentanți ai marelui și noului Guvern, Teocrația. Adu-ți aminte de campaniile din politica lumească, de modul în care unii s-au angajat în ele în vremurile trecute, de modul în care au îndurat greutăți în numele ei. De câte ori au purtat o torță, au mărșăluit în rânduri sau au mers într-o căruță, au fluturat un steag, au strigat și i-au îndemnat pe oameni să voteze? De câte ori au ținut un discurs politic și au distribuit cu sârguință literatură care arăta oamenilor ceea ce credeau că este modul corect de a vota? Și de ce au făcut-o? Dacă au fost sinceri, au făcut-o pentru că au crezut că oficialii pe care încercau să-i aleagă, guvernul pe care încercau să-l instaleze, va contribui la aducerea unei situații mai bune în rândul oamenilor în general. Aceste eforturi au eșuat din cauza imperfecțiunilor omului.
Acum suntem înrolați într-o campanie a Domnului pentru guvernul Său ideal. Nu ne îndoim de rezultat. Știm că Împărăția Sa va învinge. Știm că guvernarea Lui va fi cea ideală și va aduce exact lucrurile pentru care omul a sperat, a vegheat și s-a rugat în secolele trecute. Ai spiritul Domnului? Ai iubire perfectă în inima ta? Dacă da, atunci cu un zel arzător pentru cauza Lui vei merge să-ți faci mica ta parte, nu pentru că El are nevoie de oricare dintre noi, ci pentru că avem nevoie de ocazia de a ne dovedi loialitatea și iubirea. Amintește-ți că iubirea este expresia perfectă a altruismului. Amintește-ți că Regele Guvernului Teocratic, Isus Cristos, ne-a dat exemplu ca „Martorul credincios și adevărat” al lui Iehova și că trebuie să Îi călcăm pe urme. Calea pe care o avem acum pentru a da expresie altruismului este de a anunța cu bucurie Împărăția care va aduce binecuvântări durabile omenirii. Acest lucru trebuie făcut cu zel, dacă vrem să intrăm în Împărăție și în binecuvântările ei.
Cum poate cineva din „adevărul prezent”, care apreciază situația, să rămână tăcut și inactiv? Nu lăsa pe nimeni să te înșele. Dacă vrei să fii unul dintre „aleșii” lui Dumnezeu, nu te vei lăsa înșelat crezând că poți fi inactiv și totuși să-L mulțumești pe Domnul. Domnul a promis că cei „aleși” nu vor fi înșelați în ce privește învățătura. (Psalmul 125:3; Isaia 52:8; Matei 24:24, 25) Există o încercare evidentă din partea marelui adversar al lui Dumnezeu și al omului de a înșela prin inducerea celor devotați lui Dumnezeu să rămână inactivi și tăcuți.
În veacurile trecute s-au ridicat guverne, doar pentru a cădea din nou. Acum, martorii lui Iehova sunt angajați într-o campanie pentru guvernul ideal, care este sigur și care va dăinui pentru totdeauna. Slujirea va însemna o sacrificare a traiului bun, bogăției și confortului lumesc. Ne va costa mult, dar merită mai mult decât costă. Dacă am început să-L slujim pe Domnul, nu ne putem opri și să-I fim totuși plăcuți. Nu te gândi nicio clipă că ceea ce ai făcut anul trecut îți va câștiga Împărăția sau binecuvântările ei. Victoria noastră va fi deplină la sfârșit, cu condiția să nu ne relaxăm. (Galateni 6: 9) Nu este momentul să dăm înapoi. Isus a clarificat acest lucru atunci când a spus: „Nimeni, după ce a pus mâna pe plug și se uită înapoi, nu este potrivit pentru Împărăția lui Dumnezeu”. - Luca 9:62.
Pentru omenire, o guvernare ideală este cea al cărei guvernator deține puterea absolută și care o exercită întotdeauna în mod egal în favoarea tuturor și fără părtinire, acordând fiecăruia drepturile și privilegiile sale depline. Aceasta înseamnă un guvern al păcii veșnice, în care oamenii vor avea belșug, vor trăi mulțumiți, se vor bucura de libertate, viață și fericire neîntreruptă. Iată de ce, pentru om, un guvern ideal a părut imposibil. Împărăția lui Dumnezeu și a Cristosului Său va aduce omului toate acestea și multe altele. Pentru ca aceia care sunt devotați lui Iehova Dumnezeu și guvernului Său teocratic sub Cristos să fie cu totul siguri, să fie mângâiați și încurajați, Domnul ne-a dat dovezi din ce în ce mai mari despre ce binecuvântări va aduce Teocrația omenirii ascultătoare de pe pământ.
Suntem asigurați că Iehova, prin Isus Cristos, va fi Rege peste tot pământul (vezi Zaharia 14:9); guvernarea va fi pe umerii lui Isus Cristos (Isaia 9:6, 7); El va avea stăpânire de la o mare la alta și până la marginile pământului (Psalmul 72:8); toată puterea și autoritatea sunt în mâinile Regelui uns de Dumnezeu (Matei 28:18); din Sion, organizația capitală a lui Iehova sau Teocrația, care este cerească și, prin urmare, nevăzută, va ieși legea (Isaia 2:3); Regele va domni în dreptate, deci fără părtinire (Isaia 32:1); la împărăția Sa se vor aduna toți oamenii cu bunăvoință (Geneza 49:10); nu vor mai fi războaie, căci poporul va locui în pace, iar pacea și împărăția Sa nu vor avea sfârșit (Isaia 2:4 și 9:6, 7); poporul va avea belșug și se va ospăta (Isaia 25:6); pământul își va da roadele și poporul va fi aprovizionat din belșug (Isaia 30: 23; Psalmul 67:6); nu va exista în mijlocul poporului nici o organizație bestială care să-l asuprească, pentru că Domnul îl va nimici pe asupritor (Psalmul 72:4); fiecare om ascultător va fi stăpân pe casa lui și va sta sub vița sa de vie și sub smochinul său și nu se va teme de nimeni (Mica 4:1-4); carnea lor va deveni mai fragedă decât a unui copil (Iov 33:25); nimeni nu se va teme de boală și nu va fi bolnav (Isaia 33:24); regenerarea deplină la viață va fi acordată celor care își dovedesc loialitatea față de Rege, pentru că El și-a dat viața pentru ca toți aceștia să trăiască (Ioan 3:15; 10:10); atunci, cei care păzesc Cuvântul Său nu vor muri niciodată (Ioan 8:51; Apocalipsa 21:4); pământul, creat pentru fericirea omului, va fi adus la o stare a paradisului edenic, iar deșertul va înflori din belșug (Isaia 35:1); toți Îl vor cunoaște pe Iehova, marele Teocrat, și pe Regele și Justificatorul Său uns, Isus Cristos, vor locui într-o fericire fără margini și vor intona cântări de laudă lui Iehova și Cristosului Său pentru totdeauna. - Isa. 11:9; Ps. 150:6.
Împărăția Domnului va stabili o stare ideală pe pământ pentru om. Acesta va fi guvernul ideal, Teocrația. Nu există nici cea mai mică îndoială în mintea creștinului că așa ceva este adevărat și că Împărăția începe acum. Noi nu urmăm o poveste pusă la cale cu viclenie, ci avem Cuvântul sigur al lui Dumnezeu, rostit prin gura sfinților Săi profeți. (2 Pet. 1:16-21) Aceste profeții s-au împlinit și se împlinesc în continuare; și știm că Zorii de Sus s-au arătat omenirii cu bunăvoință și că porțile lumii noi se deschid.
Iehova Dumnezeu va face o lucrare exactă și rapidă de vestire a Împărăției înainte de sfârșitul total al lumii ticăloase a lui Satan. (Isaia 28:22, Romani 9:28) Acum mai este puțin timp până la războiul universal al Armaghedonului, iar privilegiile sunt mari, peste orice descriere a cuvintelor omenești. Chestiunea este clar trasată; lupta ține până la sfârșit, campania crește în intensitate. Guvernul teocratic este aproape. Misiunea dată de Dumnezeu este de a spune acum lumii vestea bună. Binecuvântat este omul care îndeplinește această misiune. Martori ai lui Iehova, cu zel și vigoare, înainte spre victorie și bucurie nemărginită!

Folosim fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experienţă mai bună online și pentru a îmbunătăți acest site. Continuând să utilizați acest site, vă dați consimțământul asupra utilizării cookie-urilor.
Află mai multe detalii despre cookie-uri în sectiunea Politica de Cookies, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.