UN PĂMÂNT PUSTIU TIMP DE O MIE DE ANI?

UN PĂMÂNT PUSTIU TIMP DE O MIE DE ANI?

Potrivit crezului unora, cum ar fi adventiștii de ziua a șaptea, „viața prezentă îi este dată omului ca o perioadă de probă. Moartea o încheie”. O „judecată de cercetare”, care determină soarta fiecărui individ, are loc înainte de revenirea lui Cristos, iar la revenirea Lui, cei drepți vor fi răsplătiți cu fericire cerească, cei răi vor fi pedepsiți cu nimicirea, iar întregul pământ va fi pustiit de un mare cutremur.

Se mai susține că acest pământ pustiit va fi abisul în care vor fi aruncați Satan și demonii săi, ei fiind astfel legați cu un „lanț al împrejurărilor”. La sfârșitul celor o mie de ani, sfinții se vor întoarce pe pământ, iar cei răi vor fi înviați din morți. Atunci, cei răi, sub conducerea lui Satan și a demonilor săi, se vor ridica împotriva sfinților și, „în momentul în care armata atacatoare va da lovitura finală, iată că focul se coboară din cer de la Dumnezeu și îi mistuie”. Așa învață adventiștii.

ARUNCAREA ÎN ABIS ȘI LEGAREA LUI SATAN

Este un pământ pustiit abisul în care sunt aruncați Satan și demonii săi? Cei care învață acest lucru folosesc ca dovadă faptul că termenul ebraic tradus „adânc” la Geneza 1:2 poate fi redat și prin „abis”. „Pământul era fără formă și gol; și întunericul era pe fața adâncului [abisului]”. Dar simplul fapt că acel termen ebraic de la Geneza 1:2 tradus „adânc” poate fi redat și prin „abis” nu poate fi folosit ca dovadă că abisul menționat la Apocalipsa 20:1-3 (NW), în care este aruncat Satan, este pământul. De ce? Pentru că nu există nicio dovadă că pământul și adâncul de la Geneza 1:2 se referă la unul și același lucru.
Astăzi, oceanul este denumit adânc. Anticii vorbeau despre el ca despre un abis, deoarece era un adânc mare, al cărui fund era de neatins pentru ei. Adâncul menționat la Geneza 1:2 este, fără îndoială, marea întindere de apă în suspensie care acoperea globul ca un baldachin și care a fost despărțită de apele de pe pământ pentru formarea atmosferei sau a „bolții” cerurilor. (Vezi Geneza 1:6, 7, 20, Mo.) De asemenea, reține că, atunci când Cristos era pe pământ, unii demoni L-au rugat să nu-i trimită „în adânc” sau în abis în acel moment. Întrucât ei erau deja pe pământ, acesta cu siguranță nu putea fi abisul la care se refereau. - Luca 8:31.
Atunci, care este abisul în care sunt aruncați Satan și demonii săi? Starea morții, așa cum și despre Isus s-a spus că a mers în abis când a murit. (Rom. 10:7) Cu siguranță că nu ar fi fost nevoie ca un înger să vină din cer cu un lanț până în abis și să-l lege pe Satan dacă acest lucru s-ar fi făcut printr-un lanț al împrejurărilor. (Apoc. 20:1) E clar că nu este vorba de faptul că oamenii vor fi îndepărtați, ci Diavolul.

PĂMÂNTUL, PUSTIIT TIMP DE O MIE DE ANI?

Există vreo dovadă biblică pentru afirmația că pământul va fi pustiit timp de o mie de ani? Este adevărat că Apocalipsa 16:18, 19 vorbește despre un mare cutremur. Dar trebuie să concluzionăm neapărat că acesta este unul propriu-zis, cu atât de multe expresii evident simbolice în celelalte părți ale acestei profeții? De asemenea, reține că, după cutremur, a căzut o grindină mare (nu grindină propriu-zisă) și oamenii L-au hulit pe Dumnezeu din cauza acestei grindini, indicând astfel că acel cutremur nu a nimicit toate creaturile umane rele.

Încercând să găsească un sprijin suplimentar, susținătorii învățăturii pământului pustiit citează profețiile găsite la Isaia 24:1-6 și Ieremia 4:23-28, care vorbesc despre faptul că Iehova pustiește pământul și îl transformă într-o pustietate fără oameni. Cu toate acestea, un studiu atent al acestor profeții arată că ele au avut o împlinire literalmente în pustiirea țării lui Iuda din anul 607 până în 537 î.Hr., pustiire care este tema întregii cărți a lui Ieremia. Relatarea acelei restaurări este următoarea: „Așa vorbește Iehova: „Totuși, se va auzi din nou în acest loc, ... pe străzile Ierusalimului, care sunt pustii, fără oameni, fără locuitori și fără animale, glasul bucuriei și al veseliei.” - Ieremia 33:10-14, AS.

Faptul că aceste profeții nu învață o golire completă de creaturi umane a întregului pământ reiese evident din context. Reține Isaia 24:6, AS: „De aceea, blestemul a mistuit pământul, ... și au rămas puțini oameni”. Iar Isaia 24:12-14, AS, spune că în orașul care va fi lăsat pustiit vor fi „rămași după cules” și că „aceștia își vor înălța glasul, vor striga, pentru măreția lui Iehova”. Iar la Ieremia 4:27, AS, ni se spune: „Întreaga țară [a lui Iuda] va fi o pustietate; totuși, nu voi aduce sfârșitul”. Iar în versetul 29 din același capitol, se arată că oamenii vor fugi în desișuri și se vor urca pe stânci. În timpul împlinirii în miniatură din anul 607 până în 537 î.C. nu a fost pustiit tot pământul, și nici nu va fi atunci când aceste scripturi vor avea o împlinire mai mare la Armaghedon.

De ce să fie pustiit pământul timp de o mie de ani? Cărui scop ar servi acest lucru? Din moment ce pământul nu a fost creat în zadar, nu ar fi fost creat în zadar cel puțin în ceea ce privește cei o mie de ani dacă ar fi fost pustiit atât de mult timp? (Isaia 45:18) A pretinde că sfinții îi vor judeca pe oamenii și îngerii răi pentru a determina gradul de vinovăție și pedeapsa lor și că acest lucru va dura o mie de ani, nu face decât să arate slăbiciunea poziției adoptate. Toți cei răi vor fi fost judecați vinovați într-un grad care să merite nimicirea lor; o judecată pronunțată și executată înainte ca sfinții să înceapă domnia de o mie de ani cu Cristos. Din moment ce adventiștii sunt de acord că moartea - și nu purgatoriul sau chinul veșnic - este răsplata celor răi, cum poate fi aceasta în funcție de grad? Moartea este moarte. Gradul de vinovăție al celor nimiciți ar fi lipsit de importanță.
Dumnezeu a fixat o zi în care Isus Cristos să judece lumea, iar sfinții vor fi judecători-asociați. Această zi de judecată va dura o mie de ani și regula este că, atunci când „judecățile lui Iehova sunt pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea”. (Isa. 26:9, AS; Fapte 17:31; 1 Cor. 6:1-4; 2 Pet. 3:8) Dacă pământul este pustiu, cine învață dreptatea?
Mai mult, Scripturile arată că toate familiile pământului vor fi binecuvântate de sămânța lui Avraam, care sămânță este formată din Cristos și din membrii corpului Său, sfinții. Dacă această sămânță va fi dusă în ceruri și apoi se va întoarce după o mie de ani pentru a se bucura de binecuvântările pământului, cine sunt toate familiile pământului pe care sămânța le va binecuvânta? - Gen. 22:17, 18; Gal. 3:16, 29.

Apocalipsa 20:5, 6 arată că sfinții vor fi regi și preoți timp de o mie de ani. Ca regi care domnesc peste cine timp de o mie de ani, dacă pământul va fi pustiu în acel timp? Și cui vor putea sluji ca preoți, dacă nu vor fi oameni pe pământ în acel timp care să aibă nevoie de serviciile preoților?

De asemenea, reține că Biblia nu afirmă că cei care se alătură Diavolului în efortul său final sunt dezlegați sau înviați împreună cu el. Mai degrabă arată clar că, atunci când va fi dezlegat, el va ieși să-i înșele pe cei de pe pământ, ceea ce arată că sunt oameni pe pământ înainte ca el să fie dezlegat, oameni care nu sunt înșelați - Apoc. 20:7-10.

RĂDĂCINA NECLARITĂȚII

În mod evident, neclaritatea constă în faptul că nu se apreciază că, la revenirea lui Cristos, pe lângă creștinii care vor primi o răsplată cerească și cei răi care vor fi nimiciți, va exista o altă categorie de creaturi pe pământ. Scripturile sunt pline de dovezi care arată că două clase separate și distincte vor primi salvarea: una pentru viața cerească, iar cealaltă pentru viața pământească. Isus a promis într-adevăr o răsplată cerească unora dintre discipolii Săi: „Nu vă temeți, turmă mică, căci Tatăl vostru a binevoit să vă dea Împărăția”. (Luca 12:32) Vezi și Ioan 14:1-3; 1 Corinteni 15:35-54; 2 Petru 1:4. Cu toate acestea, El a vorbit și despre „alte oi ... care nu sunt din turma aceasta” și a spus foarte clar că unii asemănători cu oile nu vor primi răsplata cerească. „Între cei născuți din femei nu s-a ridicat unul mai mare decât Ioan Botezătorul; cu toate acestea, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el”. Dar cu siguranță că Dumnezeu nu ar fi omis să răsplătească un slujitor atât de credincios ca Ioan Botezătorul. Cum va fi el răsplătit? Printr-o înviere la viață pe pământ. - Ps. 115:16; Mat. 11:11; Ioan 10:16.

Isus a comparat sfârșitul acestei lumi cu timpul potopului. (Mat. 24:37-39) Potopul a curățat pământul la fel cum va face Armaghedonul în viitorul apropiat. Un număr relativ mic de oameni drepți au fost cruțați atunci și un număr relativ mic de oameni drepți vor fi cruțați la fel și acum, cei care caută smerenia și dreptatea. Supraviețuitorilor Potopului, Dumnezeu le-a dat mandatul de înmulțire, încredințat inițial lui Adam și Evei, și îl va reitera din nou celor care vor supraviețui Armaghedonului. Dar, în timp ce Satan a corupt rasa umană curând după Potop, el va fi legat după Armaghedon, astfel încât nu va mai putea face acest lucru atunci. – Gen. 1:28; 9:1; 10:8; 11:1-9; Țef. 2:1-3.

O altă neclaritate în învățătura despre pământul pustiit este faptul că nu se apreciază marea diferență dintre creaturile spirituale și cele umane. Scripturile ne asigură că făptura cerească este cu mult superioară și nici măcar nu poate fi văzută de o făptură umană. De fapt, omul nu are nicio idee despre cum arată o creatură spirituală. (Fapte 26:13, 14; Ex. 33:20; 1 Cor. 15:40-54) Cristos S-a dezbrăcat de gloria cerească și a devenit o creatură umană. El s-a rugat ca Dumnezeu să-L glorifice cu gloria pe care o avea la Tatăl Său înainte de a fi lumea. Pavel ne asigură că Dumnezeu L-a înălțat foarte mult, chiar cu mult peste ceea ce avea înainte. Ni-L putem imagina pe Cristos acum în formă umană? Dacă discipolii Săi vor fi ca El, nu vor fi și ei niște creaturi spirituale glorioase? Dacă acesta este cazul, oare ne putem imagina că, după o mie de ani de existență ca făpturi spirituale glorioase în regatul ceresc, ei vor fi retrogradați sau coborâți la simple condiții și corpuri umane și se vor mulțumi să petreacă astfel o veșnicie? - Rom. 2:7; Ioan 17:5; Filip. 2:5-11; Evrei 1 și 2.

Dar cineva poate întreba: Dacă cei 1.000 de ani vor fi folosiți pentru a-i judeca pe cei vii și pe cei morți, de ce la Apocalipsa 20:5 se spune că „ceilalți morți nu au trăit din nou până nu s-au împlinit cei o mie de ani”? În primul rând, observați că toate traducerile moderne omit cuvântul „din nou”. A se vedea Moffatt, Goodspeed, American Standard Version, Weymouth, Traducerea Lumii Noi, etc. De asemenea, observați că nu se spune că ceilalți morți nu au înviat până la împlinirea celor o mie de ani, ca și cum ar fi existat o mie de ani între prima înviere și învierea omenirii în general. Pur și simplu se afirmă că ei nu au „trăit” până la încheierea celor o mie de ani.
Scopul domniei de 1.000 de ani a lui Cristos este de a aduce viață omenirii. Cu toate acestea, deși înviați din morți, ei nu vor fi cu adevărat vii în ochii lui Dumnezeu, desăvârșiți, având răscumpărarea aplicată pe deplin față de ei și având dreptul la viață, până când nu-și vor fi dovedit vrednicia pentru viața veșnică rezistând testului final al integrității adus asupra lor prin dezlegarea Diavolului și a demonilor săi. Scripturile se referă în repetate rânduri la păcătoși ca fiind morți, deși nu se înțelege literalmente. „Lasă morții să-și îngroape morții”. „Și v-a înviat pe voi, care erați morți în fărădelegi și păcate.” - Matei 8:22; Efes. 2:1.

SPERANȚĂ PENTRU CEI MORȚI

Dacă, așa cum se afirmă, „viața prezentă este dată omului ca o probațiune, iar moartea o sfârșește”, care va fi soarta tuturor păgânilor care nu au trăit niciodată în timpul unei perioade de judecată și nu au avut niciodată ocazia să audă de Dumnezeu, de Cristos și de cele Zece Porunci? Dacă se susține că toți aceștia vor fi salvați din cauza ignoranței, de ce să nu fie ținută întreaga omenire în ignoranță și apoi să fie salvați toți? Dar toate aceste neclarități dispar atunci când înțelegem îngrijirile domniei de 1.000 de ani a lui Cristos pentru astfel de oameni care, în trecut, nu au trăit în timpul unei perioade speciale de judecată divină.

În concluzie: Conform Scripturilor, Isus Cristos îi va distruge pe toți cei răi, văzuți și nevăzuți, în bătălia Armaghedonului, despre care profeția biblică arată că nu este departe, iar în acel moment Satan și demonii săi vor fi legați în abisul stării morții sau inconștienței timp de o mie de ani. Cei care vor supraviețui acelei bătălii vor avea privilegiul de a fi roditori, de a se înmulți, de a umple pământul și de a-l supune. În acel timp, sfinții vor domni împreună cu Cristos în gloria cerească, având o parte în judecarea lumii în dreptate și în binecuvântarea tuturor familiilor pământului. În acel timp vor fi înviați cei nedrepți din memoria lui Dumnezeu, din mormintele de amintire (dar nu și cei răi cu bună știință, ale căror nume vor putrezi). Nefiind implicați anterior în judecățile nefavorabile ale lui Iehova, ei vor avea atunci ocazia să învețe dreptatea. - Ioan 5:28, 29, NW; Prov. 10:7.
Până la sfârșitul celor o mie de ani, toți cei din morminte vor fi ieșit la lumină, iar pământul va fi fost complet supus, readus la starea de paradis și umplut cu creaturi drepte. (1 Cor. 15:24-28) Atunci, Satan și demonii săi vor fi dezlegați pentru o scurtă perioadă de timp pentru a-i testa pe toți cei de pe pământ. Cei care nu vor trece acest test vor fi nimiciți împreună cu Diavolul și demonii săi. Atunci, în sensul cel mai deplin al cuvântului, fiind desăvârșiți și având dreptul la viață, toți supraviețuitorii vor trăi. Atunci nu va mai exista moarte din cauza moștenirii păcatului adamic, nici întristare, nici plâns, nici durere, pentru că toate lucrurile anterioare vor fi trecut. (Apocalipsa 21:4) Astfel, în loc ca pământul să fi fost pustiit timp de o mie de ani, el va fi fost plin de ocazii favorabile, de activități și de binecuvântări.

„Dovediți toate lucrurile! Țineți cu tărie la ce este bine!” (Isaia 1:18; 1 Tesaloniceni 5:21) În căutarea adevărului, creștinii vor face bine să țină cont întotdeauna de aceste îndemnuri din Scriptură. - Faptele 17:11.

Folosim fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experienţă mai bună online și pentru a îmbunătăți acest site. Continuând să utilizați acest site, vă dați consimțământul asupra utilizării cookie-urilor.
Află mai multe detalii despre cookie-uri în sectiunea Politica de Cookies, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.