Cărțile Bibliei

Ezechiel

Sub inspiraţie divină, Ezechiel rosteşte profeţii adânci, pe care le dispune într-o ordine cronologică. Astfel subiectul primelor 24 de capitole ale cărţii cu acelaşi titlu, este completa pustiire şi cădere a Ierusalimului, profetul simbolizând aceasta şi prin fapte fizice. Cele 390 de zile, în care profetul, la porunca lui IEHOVA, a stat pe partea stângă în faţa unei cărămizi şi apoi 40 de zile pe partea dreaptă, cât şi hrana slabă pe care a consumat-o, au avut menirea de a simboliza în mod figurativ căderea cetăţii şi foametea cu care va fi lovită. Însă, odată cu sosirea veştii că Ierusalimul a căzut, viziunea lui Ezechiel se schimbă, iar capitolele următoare vor fi predominate de gloriasa temă a restatornicirii Israelului, justificându-se astfel numele lui IEHOVA înaintea tututror naţiunilor.

Mai multe detalii

Daniel

Acoperind o perioadă de 83 de ani, 11 ani înainte de pustiirea de 70 de ani şi 2 ani, după, cartea "Daniel" cuprinde evenimente din timpul domniei lui Nebucadneţar, regele Babilonului şi apoi primul suveran mondial, deoarece a fost folosit de IEHOVA ca executor pentru distrugerea necredinciosului Ierusalim, din timpul domniei lui Belşaţar, al cărei sfârşit a fost anunţat de scrisul mâinii pe perete, mesaj ce a fost interpretat de Daniel şi apoi, evenimentele domniilor lui Darius şi Cir. Fiind scrisă sub inspriaţie divină, cartea cuprinde minunate profeţii alte timpului sfârșitului.

Mai multe detalii

Osea

Din porunca lui IEHOVA, Osea se căsătoreşte cu Gomer, soţia pe care o iubeşte nespus de mult. Însă, această căsătorie este întrebuinţată de Dumnezeu pentru a ilustra relaţia Lui cu necredinciosul Israel. Gomer a fost necredincioasă lui Osea şi astfel, prin simbolul unei soţii adultere, respinsă de furia îndreptăţită a soţului ei, dar iertată şi restabilită până la urmă, profetul arată spre nenumăratele păcate ale israelului împotriva Marelui lor călăuzitor, IEHOVA. Unele dintre profeţiile lui Osea, cuprinse în această carte, cu acelaşi nume, s-au împlinit la scară mică, iar altele la scară mare.

Mai multe detalii

Ioel

Descriind aspra pedeapsă adusă de IEHOVA poporului israelit necredincios, cartea care poartă titlul autorului ei, Ioel, prezice, prin marşul devastator al lăcustelor, invadarea şi devastarea păşunilor religioase din aceste zile din urmă, de către armata martorilor Săi credincioşi. Versetele finale ale cărţii arată spre starea curăţită şi pocăită a poporului lui Israel, precum şi primirea binecuvântării de la IEHOVA, prin faptul că dacă vor rămâne credincioşi vor trăi mereu în pace şi siguranţă.

Mai multe detalii

Amos

Conform însemnătăţii numelui său, profetul Amos („purtat”, „purtător”), a purtat mesaje de nimicire nu doar pentru poporul Israel, ci şi pentru popoarele pagâne. Prezicând deasemea distrugerea Ierusalimului şi imposibilitatea de a scăpa de judecăţile drepte ale lui IEHOVA, profetul îşi încheie cartea printr-un mesaj înbucurător şi anume, că o rămăşiţă credincioasă se va întoarce în Ierusalim pentru a duce la bun sfârşit o lucrare de reconstrucţie.

Mai multe detalii

Obadia

Cu toate că este cea mai scurtă dintre scripturile ebraice, cartea scrisă de profetul Obadia conţine un puternic mesaj împotriva Edomului, prezicând căderea lui, datorită numeroaselor păcate şi a mândrei care l-a făcut să se creadă în loc înalt, sigur şi de neatins. Autenticitea cărţii este dovedită tocmai prin împlinirea în mic a profeţiei, aproximativ cinci ani după distrugerea Ierusalimului, când Edomul a fost distrus, iar capitala sa, Petra, este şi astăzi un loc nelocuit.

Mai multe detalii

Iona

Fiind una dintre cele mai cunoscute relatări ale Bibliei şi fiind considerată de unii a fi o legendă, cartea „Iona” prezintă o comparaţie mustrătoare a necredincioşiei poporului Israel, față de căinţa unei cetăţi păgâne, Ninive. Iona, şi-a jucat rolul profetic sub conducerea lui IEHOVA, după care şi-a înregistrat drama, necruţându-se, ci notând derularea evenimentelor în mod exact.

Mai multe detalii

Mica

Cartea „Mica”, scrisă de profetul cu acelaş nume, cuprinde şapte capitole împărţite în trei părţi. Fiecare dintre aceste trei părţi cuprinde profeţii, mustrări şi ameninţări aspre adresate necredinciosului şi religiosului popor israel, însă toate se încheie într-o notă armonioasă, menţionând o promisiune sau un mesaj de încurajare din partea lui IEHOVA.

Mai multe detalii

Naum

Cu toate că numele „Naum” înseamnă „mângâiere”, cartea care poartă acelaş nume transmite printr-un limbaj figurat o declaraţie de răzbunare din partea lui IEHOVA împotriva asirienilor, pentru tratamentul crud aplicat israeliţilor. Atutenticitatea cărţii este dată prin împlinirea în mic a profeţiei, în anul 625 î.Chr, când cetatea Ninive a fost asediată de babilonieni, prin Nebucadneţar.

Mai multe detalii

Habacuc

Pentru început, profetul Habacuc deplânge nedreptatea şi denaturarea ce domnesc în poporul israel şi totodată prezice distrugerea ce va veni asupra lui prin babilonieni. Însă, nici această putere a Babilonului nu va dăinui mult, deoarece IEHOVA, în toată măreţia Sa atotputernică va nimici pe toţi împotrivitorii, însă va exista ocrotire pentru cei care se încred în El. Stilul cărţii „Habacuc” este apreciat, splendoarea, măreţia şi maiestuozitatea sa ajungând la înălţimile sublimelor poeme din Scripturi.

Mai multe detalii
Folosim fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experienţă mai bună online și pentru a îmbunătăți acest site. Continuând să utilizați acest site, vă dați consimțământul asupra utilizării cookie-urilor.
Află mai multe detalii despre cookie-uri în sectiunea Politica de Cookies, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.