Sfinţire şi botez

    Un alt pas necesar ce trebuie făcut este cel al sfinţirii. În Scripturi cuvintele „sfinţire”, „a sfinţi”, „sfinţit” şi cuvântul „sfânt” sunt toate din aceeaşi rădăcină a cuvântului grecesc. Dumnezeu le-a zis izraeliţilor, pe care îi alesese ca poporul Său tipic şi cu care a făcut legământ: „Căci Eu sunt DOMNUL Dumnezeul vostru; voi să vă sfinţiţi şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt” (Lev. 11:44). Apostolul inspirat citează aceste cuvinte: „Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. Căci este scris: ‘Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt’” (1Pet. 1:14,16). Dumnezeu este sfânt, deoarece El este devotat în exclusivitate dreptăţii, deci pe deplin, complet şi cu totul drept, sau „sfânt”. Pentru cei care au luat poziţie pentru Domnul este dat avertismentul: „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în tată purtarea [calea de acţiune] voastră” – 1Pet. 1:15.

    „Sfinţit”, aplicat conform Scripturilor, înseamnă a fi complet devotat lui Dumnezeu şi Împărăţiei Sale, prin urmare sfânt, aşa cum Domnul Dumnezeu şi Isus Cristos sunt sfinţi. Domnul este devotat complet şi cu totul dreptăţii; după cum este scris: „Tu eşti drept, Doamne, şi judecăţile Tale sunt fără prihană. Dreptatea Ta este o dreptate veşnică şi Legea Ta este adevărul” (Ps. 119:137,142). Isus Cristos este asemenea Tatălui Său, cu totul drept. Despre El este scris: „Tu iubeşti neprihănirea şi urăşti răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi de slujbă” (Ps. 45:7). Asemenea lui Iehova Dumnezeu, şi Cristos este sfânt: „sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi” – Evr. 7:26.

    Orice creatură care place lui Dumnezeu şi primeşte aprobarea Lui trebuie să fie sfântă, adică devotată fără rezerve lui Dumnezeu şi Împărăţiei Sale, care este dreaptă. Prin urmare, fiecare din aceştia trebuie să fie sfinţiţi. Aceasta nu înseamnă că persoana este perfectă în carne, ci înseamnă că devotamentul inimii sale este fără rezerve pentru Domnul Dumnezeu. Cei care iau poziţie de partea lui Dumnezeu, a Regelui şi a Împărăţiei Sale, trebuie prin urmare să fie complet devotaţi lui Dumnezeu şi Împărăţiei Sale, şi trebuie să evite să se compromită cu lumea, care este organizaţia Diavolului.

    „Sfinţirea” este actul de a sfinţi. Omul care a fost de acord să facă voia lui Dumnezeu şi a luat poziţie, declarându-se pentru Dumnezeu şi Împărăţia Sa, trebuie apoi să acţioneze spre sfinţirea lui, ceea ce înseamnă că acesta se apucă să-şi îndeplinească legământul de a face voia lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă numai să fie de acord; el trebuie să-şi împlinească legământul. Ceea ce Dumnezeu aprobă este respectarea credincioasă a legământului. Prin urmare, a fi sfinţit înseamnă că omul care a fost de acord să facă voia lui Dumnezeu se apucă cu credincioşie să-şi împlinească legământul, deci se pune deoparte şi se devotează cu totul pentru ceea ce este corect şi drept. Omul care face pasul de a începe să facă voia lui Dumnezeu este pus la lucru de Domnul pentru a face voia lui Dumnezeu şi astfel, pentru a-şi menţine integritatea faţă de Dumnezeu.

    Cum este omul sfinţit? Isus răspunde în aceste cuvinte, adresate lui Iehova: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău; cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17). Prin urmare este imposibil ca vreun fel de ceremonie religioasă, cu ritualurile ei, să sfinţească pe cineva pentru Dumnezeu. Clerul organizaţiilor ortodoxe religioase nu poate face nimic pentru a sfinţi un om pentru Dumnezeu. Sfinţirea este numai între persoana care este de acord să facă voia lui Dumnezeu şi Domnul Dumnezeu, care îl pune pe om la lucru pentru a-şi dovedi legământul. Omul trebuie să afle care este voia lui Dumnezeu cu privire la el: „Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie” – 1Tes. 4:3.

    În acest text, cuvântul „curvie” are mai mult decât un înţeles literal, cuprinzând nu numai relaţiile sexuale nepermise între individuali, ci şi relaţiile nepotrivite dintre un creştin şi această lume. Celui care este de acord să facă voia lui Dumnezeu nu-i este permis să se amestece sau să se compromită cu lumea, sau organizaţia Diavolului; a face aceasta înseamnă relaţia nepermisă descrisă ca şi curvie sau adulter. „Suflete prea-curvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu” (Iac. 4:4). Cel consacrat şi sfinţit trebuie să fie cu totul sau complet de partea lui Dumnezeu şi a Împărăţiei Sale, şi complet şi cu totul împotriva Diavolului şi a organizaţiei lui.

    Ce se poate spune despre botez? Este acesta un alt pas necesar spre viaţă? Da, deoarece botezul sau cufundarea în apă este un simbol exterior ce mărturiseşte că persoana astfel cufundată a renunţat la voia sa egoistă, pentru a face voia lui Dumnezeu. Unuia ca acesta Dumnezeu îi oferă protecţie. În cuvinte simbolice, cel cufundat zice: ‘Mă pun cu totul sub porunca Atotputernicului Dumnezeu şi prin harul Său voi face voia Lui’. Dumnezeu oferă protecţia şi călăuzirea Sa unuia ca acesta. Înainte să-şi înceapă lucrarea, Isus s-a prezentat la Ioan să fie botezat şi Ioan s-a împotrivit, dar Isus i-a zis drept răspuns: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit” (Mat. 3:15-17). Isus a fost apoi botezat; şi când El a ieşit afară din apă, Dumnezeu a oferit o demonstraţie vizibilă a acceptării lui Isus.

    Cei care au mers în corabie împreună cu Noe au arătat că ei au fost de acord să facă voia lui Dumnezeu, aşa cum le fusese făcută de cunoscut prin Noe. Ei au fost botezaţi pentru Noe şi au fost astfel salvaţi de potop. „Când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete şi anume opt. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Cristos” – 1Pet. 3:20,21.

    Când izraeliţii au părăsit Egiptul sub comanda lui Moise, toţi au fost de acord în felul acesta să asculte de Moise ca reprezentantul lui Dumnezeu; şi Moise a fost un tip al lui Cristos. Sub un nor miraculos, ei l-au urmat pe Moise peste albia uscată a Mării Roşii, lucru făcut posibil prin miracolul lui Dumnezeu. Ei au fost astfel ascunşi sau cufundaţi în nor şi în mare. „Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor, toţi au trecut prin mare, toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise” (1Cor. 10:1,2). Când Ioan Botezătorul a venit ca reprezentantul Domnului, el le-a poruncit izraeliţilor să se căiască de păcatele lor împotriva legământului legii şi să fie botezaţi (Mat. 3:1-11). Cei care s-au căit şi erau botezaţi, mărturiseau în felul acesta că îşi schimbaseră calea de acţiune şi nu aveau să mai fie călăuziţi de propriul lor egoism şi aveau să asculte cu bucurie voia lui Dumnezeu. Cei care au simţit că nu violaseră legământul Legii, ci fuseseră credincioşi lui Dumnezeu, au simţit că ei nu aveau nevoie să fie botezaţi.

    Prin urmare, botezul mărturiseşte în mod simbolic şi în exterior pentru o învoială de a face voia lui Dumnezeu. În ilustraţia referitoare la cetăţile de scăpare (Num. 35:10-32), „alte oi” ale Domnului sunt arătate ca fugind în organizaţia Domnului, fiind de acord în felul acesta să facă voia Sa. Ei sunt astfel ascunşi sau cufundaţi sub şi pentru organizaţia Domnului. Cei care l-au urmat pe Moise prin apele Mării Roşii şi sub umbra norului de deasupra, au fost astfel „botezaţi pentru Moise” în mare şi în nor şi au fost astfel împotriva egiptenilor reprezentând organizaţia Diavolului. În acelaşi fel, cei care l-au urmat pe Noe în corabie şi au rămas acolo au fost ascunşi sau cufundaţi şi astfel au fost botezaţi pentru Noe. Atât Moise cât şi Noe au simbolizat pe Isus Cristos, Marele Profet al lui Iehova Dumnezeu. Prin urmare, chiar şi „alte oi” experimentează în timpul prezent botezul pentru Mai Marele Noe, Isus Cristos. Venind sub protecţia organizaţiei Teocratice a lui Isus Cristos, ei găsesc acum adăpost şi dacă acolo continuă să caute dreptatea şi smerenia, supunându-se Domnului în ascultare, ei au promisiunea eliberării de mânia lui Dumnezeu de la Armaghedon. Botezul „cu foc” va fi pentru nimicirea întregii organizaţii a lui Satan, dar va însemna protecţie pentru toţi cei care găsesc scăpare în sau sub organizaţia lui Iehova.

    Deci a experimenta şi a trăi la înălţimea însemnătăţii credinţei, a consacrării, a sfinţirii şi a botezului, sunt paşi importanţi pe calea spre viaţă în viitoarea lume nouă a dreptăţii a lui Iehova.

Folosim fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experienţă mai bună online și pentru a îmbunătăți acest site. Continuând să utilizați acest site, vă dați consimțământul asupra utilizării cookie-urilor.
Află mai multe detalii despre cookie-uri în sectiunea Politica de Cookies, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului.